ငပလီ ကမ်းခြေ သွာကြမယ်

ငပလီ ကမြးခှေ ဆိုတာနဲ့ သိပပြှောနဖေို့တော့ မလိုပါဘူး နာမညကြှီး ကမြးခှဖှဈေတဲ့တှကြ အားလုံးသော မိတဆြှမွေားကို မိမိတို့ ဝနဆြောငမြှုလေးတှေ သာပှောပှ ပေးမှာပါ။

(၁) ဘယလြိုမွိုးတှေ က ဈေးခွိုသကသြာမှာလဲ ဈေးခွိုလို့ အဆငပြှပေါ့မလား မေးစရာပေါ့

ကမြးခှနေဲ့နီးနီးလေးနရမေယြ အဲလကြှနြး နဲ့ ရခွေိုးခနြးပါ အခနြးလေးတှေ မှာ တညြးခိုရမှာဖှဈပှီး၊ အားလုံး အသဈတှဖှဈေတဲ့တှကြ အခနြးလေးတှကေ အရမြးကိုဘဲ အဆငပြှပေါတယြ။

(၂) ရှေးခယွစြရာတှေ က မွားတဲ့တှကြ အဆငပြှပေါ့မလာ??? ရှေးခယွစြရာတှေ က မွားတဲ့တှကြ မိတဆြှမွေား ပိုလို့ အဆငပြှပေါတယြ ဟိုတယလြေးမွား နဲ့ အဆင့မြှင့ြ အဲလကြှနြး တညြးခိုရိပသြာတှကေိုသာ မိတဆြှမွေားတှကြ အဆငပြှစဖေေို့ ဒသခေံမွားနဲ့ ဈေးညှိပေးထားတာဖှဈပါတယြ။

(၃) ဟိုတယြ၊ မောတြယြ၊ အဆင့မြှင့ြ တညြးခိုရိပသြာမွားရဲ့ ဝနဆြောငမြှုကရော အဆငပြှပေါ့မလာ???ဟိုတယြ၊ မောတြယြ၊ အဆင့မြှင့ြ တညြးခိုရိပသြာမွား တှငလြဲ မိမိတို့ ဝနဆြောငမြှုမွားကို စာအုပဖြှင့ြ ထုတလြုပြ ဖှန့ဝြေးထားပှီး ဖှဈတဲ့တှကြ ဈေးနှုနြးတှကကြ စိတပြူဖို့လိုမယြ မထငပြါဘူး။ ထို့ပှငြ ဝနထြမြးမွားကိုလဲ သင့တြောတြဲ့ သငတြနြးဆငြ ဝနထြမြးမွားခန့အြပထြားကှတာဖှဈတဲ့တှကြ အဆငပြှမှောဖှဈပါတယြ၊ မိမိ ကှိုကတြဲ့နရောကနေ အခှားသောဝနဆြောငမြှုမွားကိုလဲ ဈေးနှုနြးမွားနဲ့တကှ သှားရမည့ြ နရောမွားတှငြ သတငြးအခကွလြကမြွားပါ အပှည့အြစုံဖောပြှထားပါတယြ။

(၄) ဘယနြားက စားသောကဆြိုငတြှကေ အဆငပြှမှောလဲ ဈေးကရော ဘယလြိုမွိုးလဲ ဝနဆြောငမြှုရော အဆငပြှလေား ???ဒါလဲ မိမိတိုဘကကြနေ မိတဆြှမွေားတှကလြိုအပမြဲ့ ဈေးနှုနြးလေးတှနေဲ့ ဒသခေံ စားသောကဆြိုငမြွားကို ညှိနှိငြးပေးထားပါတယြ လိုအပတြဲ့ အခကွလြကမြွားကိုပေးမှာဖှဈပါတယြ။

(၅) ရောကရွငဘွယတွှကေိုသှားလညရွမလဲ ဘာတှလေုပလွို့ရမလဲ ကိုယလွာတဲ့အခှိနွ နဲ့ ရထားတဲ့ အားလပရွကွ လေးတနဖွိုးရှိတဲ့ အခှိနလွေးအပှည့အွဝပိုငဆွိုငနွိုငပွါ့မလား???- အားလုံး ကို အဆငပွှဖေို့ ခရီးစဉမွှားကိုဆှဲပေးမှာဖှဈပါတယွ။

(၆) မိတဆွှမှေား အဓိက လုပဆွောငရွမှာတှကေ ဘယအွခှိနွ ခရီးထှကဖွို့လုပမွလဲ ဆိုတာ  ကှိုတငပွှငဆွငမွှုလေးတှသောလုပထွားဖို့ အကှံပေးထားပါရစေ။ မိတဆွှေ ပိုကဆွံ{ ၉၅၀၀၀ } ကိုးသောငွး ငါးထောငွ လေးနဲ့တငွ ခရီးထှကလွို့ရအောငွ ခရီးစဉဆွှဲလို့ရနပေါပှီ။

အရမွးကို ငှသေုံးမယွ ဘယလွောကကွုနကွုနဆွိုတဲ့ မိတဆွှမှေား သိပလွိုအပမွယမွထငပွါဘူး လိုအပရွငလွဲ စိတကွှိုကဖွှဈဖို့ အကှံဉာဏပွေးကာ ကူညီပေးအုံးမှာဖှဈပါတယွ။

မှတခွကွှ : Day Use ဟိုတယွ မောတွယမွှားနဲ့ ခှိတဆွကထွားခှငွးမရှိတဲ့တှကွ အခှားသော ဝနဆွောငခွကှမွှားတောငဆွိုခငွှးသိခံပါ။ (လုံးဝလုံးဝ မရပါ)

အမှနဆြုံးဆကသြှယြ လိုကပြါ ၀၉၄၂၁၁၇၀၈၇၄

ရရှိနိုငသြော စားသောကဆြိုငမြွားရဲ့ ဟငြးပှဲမွားကို ဈေးနှုနြးနှင့တြကှ ဖောပြှထားပါတယြ

You may also like...